• VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Probrat.cz (dále jen Podmínky)

 • 1. Předmět, oblast platnosti

 • 1.0 Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání Probrat.cz (dále jen "web")
  1.1 Technickým provozovatelem Probrat.cz je: Imperian Online s.r.o., IČO:04863216 , DIČ: CZ04863216,email: odpovidat@post.cz (dále jen "provozovatel")
  1.2 Provozovatel nabízí web a další služby v rámci svých technických a provozních možností, s průměrnou roční dostupností 90 % (devadesát procent). Toto nezahrnuje časové úseky, během nichž je používání online webu a dalších služeb přerušeno nebo ovlivněno v důsledku naléhavých technických důvodů nebo nutných prací údržby. Provozovatel není zodpovědný za tyto případy v souladu s podmínkami této smlouvy. Rovněž nejsou zahrnuta časová období, ve kterých obecné servery nebo servery určitých her společnosti provozovatele neumožňují online přístup z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti provozovatele (vyšší moc, odpovědnost třetí strany, atd.).
  1.3 Provozovatel neustále aktualizuje, mění a vyvíjí web a další služby na základě vlastního uvážení. Provozovatele si vyhrazuje právo ukončit provozování online webu nebo odstranit určitou službu bez jakéhokoliv vysvětlení.
  1.4 Web a jiné služby, které nabízí provozovatel, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití webu nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno.
  1.5 Uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich vlastní software a hardware je vhodný a aktuální.
  1.6 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb online webu ani za způsob jakým služby online webu využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb online webu uživateli či třetími osobami.
  1.7 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb online webu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb online webu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  1.8 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby online webu upravovat nebo inovovat.
  1.9 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách online webu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
  1.10 Služby online webu mohou odesílat uživatelům online webu zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách online webu, funkcích, provozu, novinkách atd.


 • 2. Uzavření smlouvy

 • 2.1 Aby bylo možné použít web a další služby poskytované společností provozovatele, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci.
  2.2 Pouze fyzické osoby mají nárok na registraci. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.)
  2.3 Lidem mladším 16 let není dovoleno se registrovat.
  2.4 Uživatelé musí zadat uživatelské jméno a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat. Zvolené jméno uživatele nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované společnosti provozovatele při registraci byly pravé a úplné.
  2.5 Uživatelé se musí registrovat ke svým účtům sami. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.
  2.6 Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet („uživatelský účet“), který může spravovat samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti provozovatele.
  2.7 Uživatelé nemají právo registraci nebo aktivaci nárokovat.


 • 3. Obecné povinnosti uživatele

 • 1. Je zakázáno využívat jednou fyzickou osobou více než jednu registraci. Uživatelé kteří využívají více než jeden registrační účet budou provozovatelem bez předchozího upozornění okamžitě smazáni.

  2. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.Probrat.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:
  - nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
  - nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
  - nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů
  - nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
  - nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru
  - nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

  Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat.
  Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.
  Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

  3. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.

  4. Provozovatel je oprávněn smazat účet, který je déle než tři měsíce neužívaný (uživatel se do něj nepřihlásil).

  5. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

  6. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

  7. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

  8. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.

  9. Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

 • 4. Následky porušení povinností

 • 4.1 Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé následkem uživatelova porušení povinností.

  4.2 Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení společnosti provozovatele provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla:
  a) odstranit obsah.
  b) udělit uživateli napomenutí.
  c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli online hru a obsah webových stránek provozovatele.
  d) vyloučit uživatele, i z různých funkcí (například chat).
  e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz přístupu na web v případech porušení bodu 4 těchto všeobecných smluvních podmínek, nebo
  f) okamžitě ukončit smlouvu.

  4.2 Pokud došlo k zablokování nebo vyloučení uživatelů, mohou se přihlásit znovu do služby poskytované společností provozovatele bez jejího předchozího souhlasu.

 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním

Další knihy - inzerce:
Beletrie / Cizojazyčná literatura / Časopisy / Detektivky / Dětská literatura / Drama / Encyklopedie / Esoterika / Historické romány / Hobby, odborné knihy / Kuchařky / Mapy, cestovní průvodci / Počítačová literatura / Pro mládež / Romány pro ženy / Sci-fi, Fantasy / Učebnice, skripta - ZŠ / Učebnice, skripta - SŠ / Učebnice, skripta - VŠ / Učebnice, skripta - Jazykové / Zábavná / Zdravý životní styl / Ostatní

seznamka na rande / seznamka / byty prodej / katalog / bazar / recepty / nemoci, léčba / odpovídat / damokles / love / knížky

2024 © Imperian Online s.r.o. Tvojeknizka.cz / Provozovatel - kontakt / Provozní podmínky